دوره های بهار98

دوره های بهار98

ثبت نام دوره های آموزشی بهار 98
 

◾️   طراحی لباس:
آناتومی. 12 الی 14. شنبه ها
تکنیک و جنسیت 12 الی 14 دوشنبه ها

ظرفیت باقی مانده 5 نفر

◾️ ژورنالشناسی شنبه ها 14.30 الی 16.30

ظرفیت باقی مانده 1 نفر

◾️ شب و عروس
یکشنبه ها 12الی 14.30      ظرفیت باقی مانده 4 نفر
چهارشنبه 9الی 12    ظرفیت باقی مانده 4 نفر

◾️ نازکدوز
سه شنبه ها 12الی 14.30 و پنج شنبه ها 10 الی 13
دوشنبه 17 الی 19 و پنجشنبه ها 13 الی15

◾️ مانتو دوز تخصصی
سه شنبه ها 14.30 الی 17   :
 ظرفيت باقی مانده 3 نفر

◾️کار با نرم افزار طراحی لباس
ایلاستریور و مارولوس سه شنبه ها 15 الی 17.30

◾️ آبستره و گلهای گچه
دوشنبه ها 15 الی 17

شروع دوره  ها هفته اول اردیبهشت98
تمامی دوره با مدرک بین المللی و قابل ترجمه

telegram: @mozhaanmod
instagram: amozeshgahemozhan

website: www.sarayemozhan.com
44060927.44016157تلفن:
09124787763

 

ارسال شده توسط ادمین موژان
آکادمی طراحی و دوخت سرای موژان به آینده ای می اندیشد که در ان تمامی بانوان سرزمین به بابلاترین سطح دانش و مهارت در دنیا دست یابند.

مقالات مرتبط:

بدون نظر

برای ثبت نظر باید وارد شوید