نازک دوزی

آخرین مقالات روز خیاطی دنیا
Standard Post with Gallery

اتو کردن صحیح در خیاطی

روش صحیح اتو کردن در خیاطی برای قسمتهای مختلف لباس

ادامه مطلب
Standard Post with Gallery

دوره های بهار98

ثبت نام

ادامه مطلب
Standard Post with Gallery

دوره های زمستان97

ثبت نام دوره های آموزشی زمستان آموزشگاه سرای موژان

ادامه مطلب
Standard Post with Gallery

مهارت نازک دوزی

نازکدوزی پایه و اساس اولیه در تمامی دوره های خیاطی می باشد.

ادامه مطلب
Standard Post with Gallery

متخصص روش طراحی مولر در ایران

امیرهوشنگ فوق مشهور به امیر دست‌طلا از خیاط‌های شخصی‌دوز است

ادامه مطلب
Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery

دوره های آذرماه

ثبت نام با ظرفیت محدود

ادامه مطلب
Standard Post with Gallery

ثبت نام دوره های طراحی دوخت شامل: نازک دوز،ضخیم دوز،شب و عروس،مانتو دوز تخصصی وطراحی لباس

طراحی لباس آبان ماه در یک شیفت برگزار میشود نازک دوزی آذرماه در دوشیفت برگزار میشود الگوسازی آذر ماه در یک شیفت برگزار میشود

ادامه مطلب
Standard Post with Gallery

دوره های آموزشی پاییز

برنامه های پاییز اموزشگاه

ادامه مطلب