مهارت نازک دوزی

مهارت نازک دوزی

نازکدوزی چیست؟

نازکدوزی پایه و اساس اولیه در تمامی دوره های خیاطی می باشد. اگر فرد در ابتدای امر این دوره را پشت سر نگذازد به طور صحیح و اصولی نمی تواند مراحل بعدی دوخت لباس ضخیم دوزی و دوخت های مهارتی می باشد را به خوبی فرا بگیرد. اساس دوره های خیاطی دوره نازک دوزی می باشد.

نازکدوزی در واقع به یک فرد مبتدی چگونگی استفاده از ابزار و کار با لوازم الگو سازی و خیاطی آشنا می سازد و او را در بکارگیری و نحوه صحیح استفاده از آنها راهنمایی می کند. در نازکدوزی مراحل دوخت  انواع زیپ، دوخت دکمه، دوخت های دست دوز و آشنایی و کار با چرخ خیاطی  را آموزش می دهد. حتی تعمیرات و رفع اشکال آنها به طور کامل به فرد توضیح داده می شود.

نازک دوزی طرز رسم الگو و رفع عیوب اندامی در آن به صورت اصلاح شده را به شما آموزش داده می  که با استفاده از آن، در پایان دوره نازک دوزی هنرجو باید بتواند اساس تمامی لباسهای آموزش داده شده را به تنهایی بدوزد. اساس الگو هایی مانند االگو دامن،الگوی بالاتنه،الگوی شلوار، مانتوی ساده، و پیراهن ساده را اجرا نماید.

 کسی که از ابتدای آموزش وارد دوره نازکدوزی می شود طبیعتا دانش کافی از شناخت پارچه را پیدا می کند و با ابزار و نوع استفاده از هریک از وسایل مربوطه مانند: کاربن،اشل، بشکاف ،زانفیکس ،بشکاف ،انگشتدانه و … به طور کامل آشنا می شود.

آموزش مهارت های نازک دوزی شامل مراحل زیر می باشد:

-مهارت نازک دوزی بخش ۱

شناخت وسایل دوخت

شناخت انواع چرخ خیاطی و روش راه اندازی ، سرویس و نگهداری چرخ خیاطی

شناخت انواع اتو و اصول اتو زدن درزها و اتوکاری نهایی لباس

شناخت انواع پارچه

-مهارت نازک دوزی بخش ۲

توانایی آماده کردن پارچه جهت برش و محاسبه مقدار پارچه و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف)از نظر طرح و نقوش(

توانایی انتقال الگو روی پارچه توسط کوک شل، کاربن و چرت زدن پارچه

-مهارت نازک دوزی بخش ۳

توانایی دوخت درزها، پنس ها، پاکدوزی، تودوزی و گوشه های سجاف

توانایی دوخت زیپ

مهارت نازک دوزی بخش ۴

توانایی دوخت انواع دامن های پیلی دار و گوده دار

دوخت آستری و وصل کردن آن به دامن

توانایی دوخت انواع کمر لباس

توانایی دوخت شلوار

-مهارت نازک دوزی بخش ۵

توانایی دوخت انواع جیب

-مهارت نازک دوزی بخش ۶

توانایی دوخت انواع مغزی و سجاف یقه

توانایی دوخت انواع یقه

-مهارت نازک دوزی بخش ۷

توانایی دوخت جادکمه

توانایی دوخت انواع بندینک ها

توانایی دوخت انواع دکمه

-مهارت نازک دوزی بخش ۸

توانایی دوخت و انواع سجاف و مچ آستین

توانایی دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری

-مهارت نازک دوزی بخش ۹

توانایی دوخت چین ها، والان (یقه حلزونی) و کش دوزی

توانایی دوخت اسموکی دوزی و لانه زنبوری

-نازک دوزی زنانه – الگو

طریقه انتقال پنس های بالاتنه

طریقه ی انتقال پنس ها

انتقال پنس سینه جلو

انتقال پنس سرشانه پشت

پنس سینه

انتقال پنس سینه به وسط سرشانه

انتقال پنس سینه به حلقه جلوی گردن

انتقال پنس سینه به پهلو

انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط کمر و پهلو

انتقال پنس سینه به خط مرکزی جلو

انتقال پنس سینه به حلقه آستین

انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط حلقه ی آستین و سرشانه

انتقال پنس سرشانه ی پشت به حلقه ی آستین

انتقال پنس سرشانه پشت به حلقه گردن

انتقال پنس سرشانه در برش عمودی

مدل های دیگر انتقال پنس سینه در برش های عمودی با کمر چسبان

مدل دیگر انتقال پنس سینه در برش عمودی با کمر گشاد

مدل دیگر انتقال پنس سینه و زیر سینه در برش عمودی با کمر چسبان

مدل دیگر انتقال پنس سینه در برش عمودی

انتقال پنس سینه به خط مرکزی جلو و رد کردن آن در برش

انتقال پنس سینه به زیر سینه و رد کردن آن در برش گرد

مدل دیگر انتقال پنس سینه به حلقه آستین و رد کردن آن در برش گرد

روش دیگر انتقال پنس سینه در برش گرد با چین در زیر سینه

مدل مدل دیگر انتقال پنس سینه و زیر سینه و تبدیل آن به برش و چین در زیر سینه

انتقال پنس سینه در برش افقی سرشانه

انتقال پنس سرشانه پشت در برش حلقه ی آستین

مدل دیگری از انتقال پنس سرشانه پشت در برش با چین

انتقال پنس سینه به زیر سینه و تبدیل آن به برش

انتقال پنس سینه به صورت برش و چین در زیر سینه

انتقال پنس سینه به صورت چین در زیر سینه

انتقال پنس سینه و زیر سینه در برش اریب

- انتقال پنس سینه و وسط سرشانه پشت جهت مدل کلوش

انتقال پنس سینه به زیر سینه جهت پنس کت

telegram: @mozhaanmod
instagram: amozeshgahemozhan

website: www.sarayemozhan.com
44060927.44016157تلفن:
09124787763

ارسال شده توسط ادمین موژان
آکادمی طراحی و دوخت سرای موژان به آینده ای می اندیشد که در ان تمامی بانوان سرزمین به بابلاترین سطح دانش و مهارت در دنیا دست یابند.

مقالات مرتبط:

بدون نظر

برای ثبت نظر باید وارد شوید