دوره های آموزشی پاییز

دوره های آموزشی پاییز


برنامه 3 ماه پاییز ماه

👠  شنبه .دوشنبه نازکدوز 9تا12 (ظرفیت تکمیل)

👡 یکشنبه سه شنبه نازکدوز 9تا12 (ظرفیت تکمیل)

👞 شنبه شب و عروس 12تا 14 (ظرفیت باقیمانده 3نفر)
👢 شنبه . چهارشنبه نازکدوز  14.30تا17.30 (ظرفیت باقیمانده 1 نفر)

👜 یکشنبه ژورنالشناسی (الگوساز) 12الی 14.30 (ظرفیت تکمیل)

👛 دوشنبه نرم افزار مارولوس 12تا 14.30 (درحال ثبت نام)شروع دوره نیمه اول مهرماه

👝 سه شنبه نرم افزار ایلاستریتور 15تا17.30 (درحال ثبت نام)شروع دوره نیمه اول مهرماه

🎒 دوشنبه طراحی لباس 12تا14 (ظرفیت باقیمانده 3نفر)

👒 یکشنبه مانتو دوز 15تا17.30 (ظرفیت باقیمانده 2نفر)

👗 چهارشنبه مانتودوز 9تا12 (ظرفیت تکمیل)

👘 سه شنبه 12تا14.30 و پنجشنبه 10تا13 نازکدوز(درحال ثبت نام)

دوستان هنرمند توجه داشته باشید که نازکدوز طول مدت دوره 5 ماه و هفته ای دوجلسه و هر جلسه 2.30 الی 3 ساعت می باشد

Telegram: Mozhanmod

Instagram: Amozeshgahemozhan

website : sarayemozhan.com

ارسال شده توسط ادمین موژان
آکادمی طراحی و دوخت سرای موژان به آینده ای می اندیشد که در ان تمامی بانوان سرزمین به بابلاترین سطح دانش و مهارت در دنیا دست یابند.

مقالات مرتبط:

بدون نظر

برای ثبت نظر باید وارد شوید