دوره های آذرماه

دوره های آذرماه

دوره نازکدوز:

-شنبه و دوشنبه 9-12 

شروع دوره 5 آذرماه

ظرفیت باقی مانده 3 نفر

-دوشنبه 14:30-17:30 و پنجشنبه 13:30-16:30

شروع دوره 26 آذرماه

ظرفیت باقی ماند ه 8 نفر

-دوره ضخیم دوزی:

یکشنبه ها 12-14:30

شروع دوره 2 دی ماه

ظرفیت باقی مانده 3 نفر

-ژورنالشناسی(الگوسازی):

چهارشنبه ها 9-12

ظرفیت باقی مانده 7 نفر

شروع دوره 21 آذرماه

-مانتو دوز تخصصی :

شنبه ها 12-14

ظرفیت 10 نفر

شروع دوره 24 آذرماه

-طراحی لباس :

دوشنبه ها 12-14

ظرفیت باقی مانده 6 نفر

.

Telegram: Mozhanmod

Instagram: Amozeshgahemozhan

website : sarayemozhan.com

 

ارسال شده توسط ادمین موژان
آکادمی طراحی و دوخت سرای موژان به آینده ای می اندیشد که در ان تمامی بانوان سرزمین به بابلاترین سطح دانش و مهارت در دنیا دست یابند.

مقالات مرتبط:

بدون نظر

برای ثبت نظر باید وارد شوید