داستان مد مفهومی

داستان مد مفهومی

داستان مد مفهومی مد مفهومی، مقوله ای جدید در ادبیات دنیای مد بازها به شمار می رود. مد مفهومی، به دنبال مفهوم است و تنها پوشش بخش یا کل اعضای بدن را ملاک عمل خود قرار نمی دهد. مد مفهومی، با فلسفه ای خاص شکل می گیرد و تلاش می کند تا با لباس و مد، سخن و نوع نگاه و حرفی را منتقل و القا کند. برای همین، الزاما لباس هایی که با اصالت مد مفهومی طراحی و تولید می شود، کاربرد عمومی و اجتماعی ندارد. بنابراین، کاربرد مد مفهومی، عمومی سازی پوشش نیست. بلکه عمومی سازی یک جریان فکری و عقیدتی است که با جادوی مد، طراحان و تئوریسین ها به دنبال نهادینه کردن آن در جامعه هستند.

Telegram: Mozhanmod

Instagram: Amozeshgahemozhan

website : sarayemozhan.com

ارسال شده توسط ادمین موژان
آکادمی طراحی و دوخت سرای موژان به آینده ای می اندیشد که در ان تمامی بانوان سرزمین به بابلاترین سطح دانش و مهارت در دنیا دست یابند.

مقالات مرتبط:

بدون نظر

برای ثبت نظر باید وارد شوید